Jurgis Dvarionas

Jurgis Dvarionas

| Lietuva

Jurgis Rimas Dvarionas su pagyrimu baigė Maskvos P. Čaikovskio konservatoriją (1965 m.) ir aspirantūrą (1969 m.). Nuo 1969 m. pradėjo dirbti Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1973 m. Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje apsigynė disertaciją „Lietuvių kompozitorių smuiko koncertai“, už kurią Mokslo Taryba suteikė menotyros kandidato laipsnį. Yra šešių pianistų ir stygininkų mokslinių-metodinių konferencijų (1975–1985 m. m.) organizatorius bei pranešimų tezių sudarytojas ir redaktorius. 1981 m. suteiktas docento mokslinis vardas. Nuo 1983 m. yra Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Buvo LKS kritiku, muzikologų sekcijų pirmininku bei valdybos nariu. Yra publikavęs per šimtą recenzijų ir straipsnių. 1992 m. suteiktas profesoriaus mokslinis vardas. Jurgis Rimas Dvarionas tris dešimtmečius (1965–1995 m.m.) daug koncertavo Europos šalyse, JAV, buvusioje Sovietų Sąjungoje. Yra išleidęs eilę plokštelių bei įrašęs savo atliekamų kūrinių Vilniaus, Maskvos, Varšuvos, Niujorko, Madrido radijo stotyse. Yra lietuvių kompozitorių kūrinių smuikui pirmasis atlikėjas ir redaktorius, daugelio transkripcijų smuikui ir fortepijonui autorius. Per pusę amžiaus besitęsiantį pedagoginį darbą profesorius išugdė daug smuikininkų, tarp kurių – virš dvidešimties nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatų. Aukščiausio meistriškumo pamokas pravedė Paryžiaus, Berlyno, Kopenhagos, Malmės, Varšuvos, Maskvos aukštosiose muzikinio lavinimo institucijose. Dėstė tarptautiniuose vasaros seminaruose „Gintarinė svetainė“ Lietuvoje, muzikos universitetuose Graikijoje, interpretacinio meistriškumo kursuose Lenkijoje. Nuolat kviečiamas į įvairiose šalyse vykstančių smuikininkų konkursų vertinimo komisijas, Jurgis Rimas Dvarionas taip pat yra ir vienas iš kultūrinio Lietuvos gyvenimo formuotojų. 1989-1998 m. buvo Lietuvos kultūros fondo pirmininku, yra tarptautinių B. Dvariono, J. Heifetzo (Vilnius) ir A. Glazunovo (Paryžius) smuikininkų konkursų iniciatorius ir organizatorius.Pagrindiniai Rėmėjai


Organizatoriai


Narystė


PartneriaiKalba